среда, 16 сентября 2020 г.

299/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ


Քեզ ասում են՝ ազատ ես անելու ամեն ինչ, գրեթե..., բայց այդ գրեթեն գերազանցում է ամենը, ու եթե մեծամասնության նման լսում ես միայն մինչև բազմակետերը, ապա նախանձում եմ քեզ. գոնե թվացյալն ունես, թվացյալն ապրում ես, ... ապրում ես:


© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Комментариев нет:

Отправка комментария

27/ ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Քթները հողին առածները մեծարում են հեռատեսներին, ովքեր, ընդամենը, հարթավայրում ուղիղ նայողներն են՝ որպիսին կարող է լինել ցանկացած մեկը, իսկ ի...