вторник, 3 декабря 2019 г.

33/ Բարև, ԵՍ ...

Միայն կրոնից, այդ թվում աթեիզմից, հեռանալով կարող ես մոտենալ աստծուն. ձեռքդ կդնես ուսին, կշրջվի ու Նա Դու ես: Բարև, ԵՍ ...

© ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ
Комментариев нет:

Отправка комментария

283/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Երբ պաշտպանության բոլոր մասնակիցները ձգտում են դառնալ տեր, արդյունքում տիրում է անտերությունը: © Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես...