пятница, 25 сентября 2020 г.

27/ ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Քթները հողին առածները մեծարում են հեռատեսներին, ովքեր, ընդամենը, հարթավայրում ուղիղ նայողներն են՝ որպիսին կարող է լինել ցանկացած մեկը, իսկ ինձ ոգևորում են այն «կույր» հավատով ժայռեր մագլցողները, որոնցից շատերը, անշուշտ, հիասթափություն են ապրել, բայց մեզ ԲԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐԻ արահետներ են նվիրել …

© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ


четверг, 24 сентября 2020 г.

я любовь, остальное не я (1)

Включая унаследованное - с момента рождения, когда первая маска, которую, возможно, приобрел от врача, кто принял роды  отвращенным от смены лицом, каждая новая не заменяет старую - добавляется как последующая - со временем срастаясь с твоей сущностью - утолщая закапывающий слой. (Само)познание, которое в то же время является отталкивающим вверх взглядом направленный в прошлое, по другому - операция по лишению маски, не может быть без боли и крови,  усиливающаяся с глубиной отслаивания.

Следовательно, те, кто когда-нибудь должны принять смысл существования стремления к (само)созиданию Высшего Я, должны привыкнуть к страданию, затем вожделеть его как сжатие сердца циркулирующую страсть. Должны избавиться от гордости спасения и совести не убить, потому что лезвие скальпеля, начиная с первого пореза, скользит и по родным лицам, достигая родителей и оставленного ими наследства 

© Тигран Горш / я любовь, остальное не я

303/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Շնչառությունս հուշում է, որ արդեն դժվարությամբ եմ կատարում գործառույթս՝ որպես ծառ, ու թթվածնաստեղծ օրգանիզմից ինձ մնում է լինել միայն թռչունների, միջատների բնակատեղի, որոնք ևս ինձ կլքեն՝ որպես մահացած օրգանիզմի. մեղավոր եմ ես, թե՞ մեղավոր է չափից ավել աղտոտված միջավայրը, կամ, գուցե, մեղք չկա, քանզի արդեն ժամանակն է, որ հպարտությունս էլ վերածվի հումուսի …

© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

 

среда, 23 сентября 2020 г.

Почему волк ?

Волк - единственное животное, которого человек не может простить, кроме того, что человек прощает слабого, а более чаще - раба, только факт, что волк и человек не сближаются, достаточно чтобы доверить ему миссию разведчика справедливости. И в отличие от других существ и сущностей, даже богов и небогов, только волк делает правду слышимой - независимо от того хотим слышать или нет. Если все в природе можно разделить на чад бога или безбожника, то волк - единственный рожденный сношением бога и безбожника, может даже не от любви, а именно вспышки страсти, которая обычно считается грехом, но от этого не нейтрализуется его естественная привязанность и к одному и к другому, соответственно, равноценную любовь и уважение к ним, что является предусловием его искренности и основой такого существования. Хотя с той или иной стороны он является кровным родственником человека, но единственным не принятым им - подобно ребенку, рожденного от внебрачной связи, с которым ведут вечную войну ради наследства.

Для примирения с человеком, ВОЛКУ предлагалось быть человеком или собакой, но поняв, что для того, чтобы стать человеком, должен быть по сущности СОБАКОЙ, а в случаи собаки - заключить в себе ЧЕЛОВЕКА, предпочел остаться ДИКИМ, и в результате непримиримости перестал жить - учиться не умирать. Во время встречи с человеко-собакой и собака-человеком, волк обычно вместо нападения разумно выбирал бегство, но возникающая скука от благоразумия толкнула его к мудрости и со временем учащаются случаи когда он выбирает нападение. Отнюдь не от того, что он стал могущественным и/или стремится к победе, просто начал эстетически вмешиваться в собственное уничтожение - самоубивается чужими руками, лишая их удовольствия убить себя. Он не ожесточился и не озлобился, просто научился увеличивать ненависть к себе, чтобы не колебалась преследующая рука - удары были более точными и болезненными - сразу не наступил конец - был длительным страдание, в результате чего он при жизни достигает предела ПОСЛЕ  - узнает и/но не рассказывает, улыбается в глаза, жаждущих узнать ответа и говорит: «Сомневайтесь, чтобы ...» 

И как бы ни казался удивительным, это его любовь, любовь к  существованию и также именно к врагам - к сущности, убитой ими, а затем перерожденным как ребенок и от страха затаившимся в глубине души, что однажды должен осмелиться выйти, а сомнение тот промежуток времени, в течении которого откладывается конец всех и всего.


© Тигран Горш / АМЕН
26/ ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Երեկ եղել է, վաղը պետք է լինի, ուստի ապրելը կա միայն այսօր, իսկ օրը չի կարող կոչվել ԱՅՍ, ինչպես առանց երեկվա, այնպես էլ առանց վաղվա, հետևաբար՝ մահից հետոյին վերաբերող մտորումներն անիմաստ համարելը նույնն է, թե իմաստազրկել հիշողությունը, առանց որի՝ ամեն օրը կսկսվեր մանկան ճիչով և կավարտվեր զառամյալի հոգնությամբ, իսկ միջակայքում՝ միայն չոչ։

Ըստ այդմ՝ եթե մարդն անցումային գոյաձև չէ, ապա ամենասխալ վերջնարդյունքն է, որից րոպե առաջ ազատվելը՝ բնության համար առողջարար է, գոնե։

© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ / ԹԵՈՍՈՖԻԱ

вторник, 22 сентября 2020 г.

Они рядом с нами, но мы ИХ не замечаем

Они рядом с нами, но мы ИХ не замечаем
… кого всё вынуждает стать злыми, но взамен становятся добрее,
- не виноваты, но первыми просят прощение,
- справедливы, но достойно слушают обвинение,
- в нужде, но не молят о помощи и даже получают удовольствие,
когда отвергаются в принужденной просьбе,
- сочувствуют чужим горям, собственные - несут молча,
- дают надежду, сами в этой нужде,
- освещают путь другим, сами остаются во тьме …
Их скромность считаем жалостью, искренность - наивностью,
- пренебрегаем, а при необходимости утверждаемся ими,
но они не жалуются, даже это оправдывают,
- и к страданию относятся с уважением, и принадлежат к исключительному виду,
которые даже за решетками остаются СВОБОДНЫМИ,
- ЛЮБЯТ И НЕ ПОДРАЖАЮТ ․․․

© Тигран Горш / Кратер
302/ ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

Երանի քեզ, որ սիրտդ ցավում է հիասթափությունից, քանզի դա միաժամանակ վկայում է, որ երբևէ հավատացել ես, երբևէ վստահել  ու ինքնավստահ ես եղել, հետևաբար՝ երբևէ ապրել ես աշխարհիկում, ու շնորհակալություն սրտիդ, որ ցավելով քեզ հուշում է տիեզերական ճշմարտությունը գտնելու ուղին, որով աշխարհիկ կյանքի բովանդակությունը «ինչպես ապրելուց» փոխվում է «ինչպես մեռնելու» սահմանման՝ հնարավորություն տալով ապրել հոգևորում, մշտնջենականում. անկախ տևողությունից, անդին ժամանակից, որտեղ, մարմնականում օտարացած բարեկամս, քո ողջույնին պատասխանում եմ՝ ջա՜ն-հոգի …

© Տիգրան Գորշ / ես սեր եմ, մնացածը ես չեմ

27/ ԹԵՈՍՈՖԻԱ

Քթները հողին առածները մեծարում են հեռատեսներին, ովքեր, ընդամենը, հարթավայրում ուղիղ նայողներն են՝ որպիսին կարող է լինել ցանկացած մեկը, իսկ ի...